#เขตลาดพร้าว ออกตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขต

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 16 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 144 ครั้ง

 

#เขตลาดพร้าว ออกตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขต

 

 

 

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน และตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต ณ บริเวณถนนลาดปลาเค้า และถนนลาดพร้าววังหิน

 

 

 

 

          โดยตรวจพบทางเท้าและถนนชำรุด มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขในทันที พบการจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจดำเนินการแก้ไขพร้อมเคลื่อนย้ายออกในทันทีเรียบร้อยแล้ว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบาย “NOW Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว

 

 

 

อัลบั้มภาพ