เขตบางกอกใหญ่จับ-ปรับ จอดรถบนทางเท้า

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 22 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่จับ-ปรับ จอดรถบนทางเท้า

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเที่ยนหอม ผู้อำนวนการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 251,252 ตรวจเข้มรถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้า ณ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17(2) ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้ และมาตรา 56 ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ... มาตรา ๑๗ ... ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ทั้งนี้ มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่และจอดรถบนทางเท้าเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มอัตราโทษจับ-ปรับ จากเดิม 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท แต่ยังคงมีผู้ฝ่าฝืนทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง จึงมีนโยบายเพิ่มโทษปรับถึง 3,000 บาท หากยังพบผู้ฝ่าฝืนจำนวนมากเพิ่ม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ลงพื้นที่ตรวจทางเท้าอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ พบผู้ฝ่าฝืนจอดรถบนทางเท้า จึงได้ดำเนินการยกรถมาไว้ที่สำนักงานเขต เพื่อ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป โดยเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

 

 

อัลบั้มภาพ