ปทุมวัน ลุยสำรวจและแก้ไขฝาท่อระบายน้ำและทางเท้าที่ชำรุดในพื้นที่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ปทุมวัน | 24 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

(24 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น.นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบหมายให้ นายพีรศัณย์ ลุนะหา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และ นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรึกษาความสะอาดฯ ออกตรวจพื้นที่เพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อย จัดระเบียบทางเท้า ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องสูบน้ำ และวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่แยกวัดดวงแข จนถึงแยกพงษ์พระราม

ทั้งนี้ นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เน้นตรวจสอบสภาพทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด หากพบให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติและปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

(24 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น.นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบหมายให้ นายพีรศัณย์ ลุนะหา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และ นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรึกษาความสะอาดฯ ออกตรวจพื้นที่เพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อย จัดระเบียบทางเท้า ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องสูบน้ำ และวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่แยกวัดดวงแข จนถึงแยกพงษ์พระราม

ทั้งนี้ นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เน้นตรวจสอบสภาพทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด หากพบให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติและปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

 

อัลบั้มภาพ