#มีนบุรี ร่วมมือ กรก.กทม. เข้มมาตรการ #ลดมลพิษ #ลดฝุ่น #เพิ่มความปลอดภัย #ตรวจสภาพรถราชการต่อเนื่อง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

#มีนบุรี ร่วมมือ กรก.กทม. เข้มมาตรการ #ลดมลพิษ #ลดฝุ่น 

#เพิ่มความปลอดภัย #ตรวจสภาพรถราชการต่อเนื่อง

>>วันอังคารที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี จัดกิจกรรมตรวจเช็คการดูแลรักษาสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตมีนบุรีครั้งใหญ่ จำนวน 34 คัน โดยกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ หากพบมีความบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการลดการก่อมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจเกิดจากสภาพเครื่องยนต์ที่ขาดการบำรุงรักษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

>> สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งมีผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธาน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายเป็นคณะกรรมการ ในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติ มาตรการและแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตลอดจนมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามมาตรฐานคู่มือการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการตรวจสภาพโดยคณะกรรมการชุดใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ