ตลิ่งชันประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ตลิ่งชัน | 15 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 190 ครั้ง

          นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตตลิ่งชันครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารและข้อราชการของหน่วยงาน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนรับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากชุมชน เช่นปัญหายาเสพติดในชุมชน การขอความร่วมมือการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารเขตตลิ่งชัน ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 (วัดชัยพฤกษมาลา) การไฟฟ้าเขตธนบุรี กศน. หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

          สำหรับชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชั่นนั้น มีทั้งสิ้น 43 ชุมชน ปัจจุบันในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีทางสายหลักอยู่ 5 สาย คือ ถนนบรมราชชนนี ถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ถนนพรานนก-พุทธมณฑล และ ทางพิเศษศรีรัช ส่วนทางสายรองนั้นมีอยู่ทั่วไป และเข้าถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดของเขต ได้แก่ ถนนฉิมพลี ถนนทุ่งมังกร ถนนสวนผัก ถนนบางพรม ถนนชักพระ ถนนบางระมาด ถนนบางเชือกหนัง ถนนแก้วเงินทองถนนชัยพฤกษ์ ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ และถนนปากน้ำกระโจมทอง ซึ่งตามริมถนนทั้งสายหลักและรองดังกล่าวก็ยังมีตรอกซอกซอยแยกย่อยออกไปอีก

 

อัลบั้มภาพ