บางกอกน้อยเชิญชวนผู้ประกอบการอาหารขึ้นทะเบียนเป็นอาหารอร่อยของดี 50 เขต

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 2 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

เขตบางกอกน้อยเชิญชวนผู้ประกอบการอาหารขึ้นทะเบียนเป็นอาหารอร่อยของดี 50 เขต

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดทำฐานข้อมูลรวบรวมร้านอาหารอร่อยของดี 50 เขต เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลร้านอาหารอร่อยของแต่ละเขตมาเป็นข้อมูลประกอบ
ในการพิจารณาการส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มช่องทางการตลาด โดยการจัดส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า
ในพื้นที่ต่าง ๆ กระจายทั่วกรุงเทพมหานคร สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยผู้ประกอบการอาหารจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในเขตบางกอกน้อย
  2. สถานที่ผลิตและจำหน่ายต้องอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
  3. มีหน้าร้านจำหน่ายเป็นหลักแหล่งหรือมีช่องทางออนไลน์หรือออกบูธจำหน่ายสินค้า
  4. มีหน้าร้านและอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยผ่านการรับรองของสำนักงานเขต
  5. มีความพร้อมในการเข้าร่วมงานกับกรุงเทพมหานครโดยสามารถอยู่ได้ตลอดงาน

ผู้ประกอบการอาหารในเขตบางกอกน้อยที่สนใจเข้าร่วมขึ้นทะเบียนเป็นอาหารอร่อยของดี 50 เขต สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกน้อย ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกน้อย พร้อมยื่นเอกสารได้แก่สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน แผนที่ตั้งที่จำหน่ายอาหาร และรูปถ่ายหน้าร้านและอาหาร
ที่จำหน่าย ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2424 0056 ต่อ 5688-9