เขตบางกอกน้อยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 12 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

เขตบางกอกน้อยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีกำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนในพื้นที่
เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตรายออกมาทิ้ง
อย่างถูกวิธี โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

  1. วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดฉิม-วัดวิเศษการฯ
  2. วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนมีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ในปริมาณมากเป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2424 0056 ต่อ 5675-6 และ 0 2433 0763