#มีนบุรี #สุ่มตรวจมาตรฐาน #ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน #เน้นสุขอนามัยส่วนบุคคล #ป้องกันไวรัสโคโรนา (covid-19)

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 24 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

#มีนบุรี #สุ่มตรวจมาตรฐาน #ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน #เน้นสุขอนามัยส่วนบุคคล #ป้องกันไวรัสโคโรนา (covid-19)

          >> วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเขตมีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ซอยรามคำแหง 207 เขตมีนบุรี

          >> โดยเข้าสุ่มตรวจความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์เด็กฯ เน้นความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน พบมีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สะอาดถูกหลักอนามัย และเพียงพอกับจำนวนนักเรียนทุกคน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยสอนวิธีการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และสอนสุขอนามัยส่วนบุคคลให้กับนักเรียน เน้นการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทุกชนิด

          >> ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้มีแนวทางในการเข้าสุ่มตรวจคุณภาพอาหารและน้ำดื่มของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกโรงเรียนในพื้นที่เขตมีนบุรี เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียน

          >> ทั้งนี้ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในเบื้องต้นได้สอนให้นักเรียนดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล โดยขอให้ “กินร้อน 

อัลบั้มภาพ