สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ  ณ  โรงพยาบาลตากสิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ  ณ  โรงพยาบาลตากสิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น.  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา 
“เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลตากสิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 

ทั้งนี้ นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม  ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่  เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล เพื่อความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

อัลบั้มภาพ