เขตตลิ่งชันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ตลิ่งชัน | 10 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 137 ครั้ง

          นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนางสาวดวงพร รุจิเรข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรเขตตลิ่งชัน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ทหารรักษาความสงบเรียบร้อยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 (เขตตลิ่งชัน) เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน ร่วมพิธี ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

          สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ในวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้จัดทำความสะอาด (Big Cleaning) ตลาดน้ำตลิ่งชัน และปลูกต้นไม้ ต้นหญ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดำเนินโครงการ "ตลิ่งชันน่าอยู่ พร้อมใจให้บริการ" เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตตลิ่งชันมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีความสุขในการทำงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงปลูกจิตสำนึกรักองค์กร สร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรสำนักงานเขตตลิ่งชันอีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตตลิ่งชันร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน และตลาดน้ำตลิ่งชัน

          นอกจากนี้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยข้าราชการและบุคลากรเขตตลิ่งชัน จิตอาสาเขตตลิ่งชัน นักเรียนและภาคเอกชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างปอดแห่งใหม่ให้คนกรุงเทพฯ พัฒนาเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง และให้จิตอาสาและเยาวชน รวมถึงภาคเอกชน ได้ร่วมกับภาครัฐช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยจิตใจสาธารณะ โดยมีคณะผู้บริหารเขตตลิ่งชัน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตตลิ่งชัน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา , โรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนวัดอินทราวาส ร่วมกิจกรรม ณ สวนน้ำตลิ่งชัน ถนนพรานนก - พุทธมณฑล เขตตลิ่งชัน

อัลบั้มภาพ