มีนบุรีเตือน “ไม่ซื้อ-ไม่เล่น" พลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย วันลอยกระทง

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 7 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

         นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เขตฯมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอเตือนประชาชนที่มาร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลลอยกระทงไม่เล่นพลุ ดอกไม้เพลิง และโคมลอย โดยเขตฯ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงตรวจตราร้านค้า พร้อมตักเตือนไม่ให้จำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง รวมทั้งควบคุมไม่ให้จำหน่ายโคมลอยในบริเวณที่จัดงาน หากพบผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายหรือเล่นพลุ ดอกไม้เพลิง หรือโคมลอย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที 

         นอกจากนี้ เขตฯ ยังจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำท่าเรือ ท่าข้าม พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำด้วย เพื่อดูแลไม่ให้มีการขว้างปาสิ่งของหรือยิงพลุลงไปในเรือที่สัญจรในลำน้ำรวมทั้งดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกน้ำ สำหรับบริเวณวัด และท่าน้ำต่างๆ ที่คาดว่าจะมีประชาชนไปลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีการค้าหาบเร่-แผงลอยการจำหน่ายโคมลอย และทิ้งขยะมูลฝอยทั้งภายในและโดยรอบบริเวณ โดยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 02-914-5838, 02-540 7490 หรือสายด่วน 199

         โดยกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย ผู้เล่นพลุ และดอกไม้เพลิง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนี้

        1.ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3ปี หรือปรับไม่เกิน6หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

        2.ผู้ผลิต สะสมและจำหน่ายดอกไม้เพลิง จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมป้องกันอันตรายจากการผลิต การสะสม การขนส่ง และการจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

          3.ห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นเด็ดขาด คือ ประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดรูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ประชาสัมพันธ์เขตมีนบุรี รายงาน