เขตประเวศ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกล่ำ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ประเวศ | 15 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 337 ครั้ง

          ที่ วัดตะกล่ำ เขตประเวศ วันนี้( 15 ส.ค.61 ) เวลา 10.00 น.: นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส(หลวงพ่อทอง และพระครูญาณวิรัช (มานพ สญาโณ) ผู้มีอุปการะคุณ วัดตะกล่ำ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สส. สก.และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

          สำหรับการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกล่ำ (หลวงพ่อทอง และพระครูญาณวิรัช (มานพ สญาโณ) และผู้มีพระคุณต่อวัดฯ นั้น ชาวชุมชนทั้งในพื้นที่เขตประเวศและระแวกใกล้เคียง ได้ดำเนินสืบต่อกันมา ผู้ที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธาในดดีตเจ้าอาวาส  ต่างรู้ซึ้งถึงหลักธรรมคำสอนของ หลวงพ่อทอง และพระครูญาณวิรัช (มานพ สญาโณ  ให้ความเคารพนับถือ  เอาใจใส่ทำนุบำรุงวัด  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและพระสงฆ์  ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อพระสงฆ์  และนำแนวทางการปฏิบัติตนของพระสงฆ์มาเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำเนินชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ เป็นพุทธมามกะที่ดีสืบไป 
                                                                .............................
                                                                                                                                   วัฒนา เทศกิจ เขตประเวศ..รายงาน

อัลบั้มภาพ