#มีนบุรี #สร้างมาตรฐาน #เพิ่มความมั่นใจผู้บริโภค #จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 9 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

#มีนบุรี #สร้างมาตรฐาน #เพิ่มความมั่นใจผู้บริโภค 

#จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ

>> วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีผู้ประกอบการและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร เช่น พนักงานในร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท พ่อค้าแม่ค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี จำนวน 100 ราย สมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยมีหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานห้างร้านในพื้นที่

>>ซึ่งสำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยาย จากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. พร้อมทั้งมีการประเมินผลและทำแบบทดสอบเพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย โดยผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารที่รับรองโดยสำนักอนามัย สามารถสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย โดยการอบรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

>> ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ซึ่งในด้านสุขภาพอนามัย มุ่งเน้น การปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย”

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ