เขตสวนหลวงรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 9 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง แจ้งว่า สำนักงานเขตสวนหลวง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตสวนหลวง โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดฝ่ายปกครอง 1 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 8 อัตรา
3.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 9 อัตรา
4.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1 อัตรา
5.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1 อัตรา
6.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1 อัตรา
7.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15-30สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตสวนหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2322 6688

อัลบั้มภาพ