#มีนบุรี #จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ #เชิงป้องกัน #PLC @ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 1 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

#มีนบุรี #จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ #เชิงป้องกัน #PLC @ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง

>> วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ใสสุข และนางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเชิงป้องกันในสำนักงานเขตมีนบุรี (preventive Long-Team Care : PLC) ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี

>>โดยโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเชิงป้องกันในสำนักงานเขตมีนบุรี (preventive Long-Team Care : PLC) จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตมีนบุรี ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณุข 43 (มีนบุรี) ตามที่สำนักอนามัยได้กำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสำนักงานเขต ให้สามารถดูแลตนเองให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในอนาคต และเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) โดยมีข้าราชการที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 105 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

>>ทั้งนี้ ผู้บริหารสำนักงานเขตมีนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีของข้าราชการ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สามารถที่จะพัฒนาร่างกายให้มีความแข็งแรง มีการทรงตัวที่ดี ไม่หกล้มง่าย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงการนอนติดเตียง ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจะวัดผลสมรรถภาพทางร่างกายในเดือนมีนาคม 2564

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ