"#เขตลาดพร้าว ประชุมสัญจรผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 12 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

 

 

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ และผู้บริการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว ทั้ง 6 โรงเรียน ประชุมนอกสถานที่ร่วมกัน เพื่อมอบนโยบายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงสู่สำนักงานเขต และสถานศึกษา โดยเน้นย้ำในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร คุณภาพอาหาร น้ำดื่มที่ให้เด็กรับประทาน ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย รวมไปถึงด้านอาคารสถานที่ต้องปลอดภัย ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน และไม่เกิดเรื่องร้องเรียนทั้งจากบุคลากรภายในและผู้ปกครอง โดยมีนางบุญรัตน์ โกศลานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกษตรศิริ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ถนนรามอินทรา 34 ซ.อยู่เย็น 1

 

 

 

          ในการนี้ได้ประชุมผู้บริหารเขตฯในเรื่องการแสดงกตเวทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีในวันที่ 19 กันยายน 2562 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารเขตฯ ขับเคลื่อนการบริหารเขตให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและก่อเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของเขตลาดพร้าวต่อไป อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร


ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

 

 

อัลบั้มภาพ