เขตพระนครขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดซอยสามเสน 5

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

 

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”มาสืบสานและขยายผล

     ศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานเขตพระนคร จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคที่เกิดจากยุง และทำความสะอาดบริเวณท้ายซอยสามเสน 5 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณท้ายซอยสามเสน 5 รวมพลเวลา 08.45 น. พิธีเปิดกิจกรรม เวลา 09.00 น.

     การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา เสื้อคอปกสีเหลือง

อัลบั้มภาพ