เขตพระนครล้างทางเท้าและฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

 

          นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร กำหนดแผนพัฒนาความสะอาดถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน พร้อมฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม และลดฝุ่นละอองในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้

        

วันที่ เวลา สถานที่
1 มีนาคม 2563   09.00 - 12.00 น. ถนนดินสอทั้งสองฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม
  21.00 น. เป็นต้นไป ถนนสามเสน
2 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนข้าวสาร และสวนหย่อมสิบสามห้าง
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
3 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งเหนือ
  18.00 น. เป็นต้นไป  สนามหลวง
4 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. รอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
5 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และใต้สะพานพระราม 8
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
6 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนกรุงเกษม
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
7 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนเจริญกรุง ช่วงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานอุบลรัตน์ ถึง สะพานเจริญรัช
  18.00 น. เป็นต้นไป  สนามหลวง
8 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนดินสอทั้งสองฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
9 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ซอยรามบุตรี
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
10 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งใต้
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
11 มีนาคท 2563 09.00 - 12.00 น. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และรอบกระทรวงมหาดไทย
  18.00 น. เป็นต้นไป  สนามหลวง
12 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนพระอาทิตย์
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
13 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนสะพานพุทธ
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
14 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานช้างโรงสี
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
15 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนดินสอทั้งสองฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม
  18.00 น. เป็นต้นไป  สนามหลวง
16 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนข้าวสาร และสวนหย่อมสิบสามห้าง
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
17 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งเหนือ
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
18 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. รอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
19 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และใต้สะพานพระราม 8
  18.00 น. เป็นต้นไป  สนามหลวง
20 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนกรุงเกษม
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
21 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนเจริญกรุง ช่วงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานอุบลรัตน์ ถึง สะพานเจริญรัช
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
22 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนดินสอทั้งสองฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
23 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ตรอกสาเก และตรอกเสถียร
  18.00 น. เป็นต้นไป  สนามหลวง
24 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งใต้
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
25 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และรอบกระทรวงมหาดไทย
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
26 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนพระจันทร์ และถนนหน้าพระธาตุ
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
27 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนสะพานพุทธ
  18.00 น. เป็นต้นไป  สนามหลวง
28 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานช้างโรงสี
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
29 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนดินสอทั้งสองฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
30 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนจักรเพชร ปากคลองตลาด
  21.00 น. เป็นต้นไป  ถนนสามเสน
31 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น. ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งเหนือ
  18.00 น. เป็นต้นไป สนามหลวง

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2224 3157