#มีนบุรี บูรณาการ #ชุมชน #สถานประกอบการ#ร่วมมือ #พัฒนาคลองต้นแบบ #คลองแสนแสบ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 15 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
>>วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองแสนแสบและคลองสาขา) ร่วมกับชุมชน และสถานประกอบการที่อยู่ตามแนวคลองแสนแสบและคลองสาขาในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวนกว่า 40 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
>>ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองแสนแสบและคลองสาขา รวม 21 เขตการปกครอง) เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วน อาศัยมาตรการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน จิตอาสา สถานประกอบการ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตครอบคลุมภาระกิจ 5 ด้าน อาทิเช่น ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ, ด้านการทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง, ด้านการทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง, ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง และด้านการพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ชุมชนริมคลองต้นแบบ เป็นต้น
>> โอกาสนี้ ผอ.เขตมีนบุรี ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือชุมชนและสถานประกอบการ ที่อยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ในการดูแลรักษาความสะอาด ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และช่วยการพัฒนาดูแลคลองในท้องถิ่นให้สวย สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเอง
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ