เขตประเวศเลื่อนวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ประเวศ | 17 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

          

           นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทัพบกได้มีความห่วงใยต่อทหารกองเกิน ที่จะมาทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับเขตประเวศ ทำการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา แขวงประเวศ เวลา 07.00 น. กองทัพบกได้สั่งการให้เลื่อนวันตรวจเลือกฯ ออกไป สำหรับเขตประเวศจากเดิมตรวจเลือกฯ วันที่ 7 – 8 เมษายน 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 21 เมษายน สำหรับแขวงประเวศ และวันที่ 22 เมษายน สำหรับแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้ วัน เวลา สถานที่คงเดิม จึงขอให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ นำหลักฐานทางทหารทั้งที่มีไปพบเจ้าหน้าที่สัสดีเขตประเวศ โดยด่วนที่สุดที่สามารถจะทำได้ นับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากพ้นกำหนดเวลาไปแล้วท่านอาจจะเสียสิทธิ และจะมีความผิดตามกฎหมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สัสดีเขตประเวศ โทร. 08 9695 0466, 08 9498 1943

 

ภาพ : ทรงกรต นักศึกษาฝึกงาน
       วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
ข่าว : กิตติศักดิ์