มีนบุรี #รณรงค์งดสูบบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) #วันงดสูบหรี่โลก #31พฤษภาคม 

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 29 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

มีนบุรี #รณรงค์งดสูบบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) #วันงดสูบหรี่โลก #31พฤษภาคม 

>>วันนี้ (วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563) นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นำเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (ห้ามสูบบุหรี่) "วันงดสูบหรี่โลก 31 พฤษภาคม” และ “โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่” แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี 

>> เพื่อให้ประชาชนรับทราบพิษภัยของควันบุหรี่ เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ กระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ ลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การกำหนดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้มาติดต่อราชการในโอกาสนี้ด้วย 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ