#เขตมีนบุรี พัฒนาคลองลำรางแยกคลองสองต้นนุ่น ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 26 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

#เขตมีนบุรี พัฒนาคลองลำรางแยกคลองสองต้นนุ่น ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

          >>พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลองและพื้นที่สาธารณะ โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน

          >> วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมนายชัชชญา ขำจันทร์ และนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และหัวหน้าฝ่ายโยธา นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวม 150 คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

          >>โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดลำรางแยกคลองสองต้นนุ่น ซอยรามคำแหง 194 (ชุมชนรุ่งนภา 2) ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี ซึ่งมีความกว้าง 3-4 เมตร ความยาว 600 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยรวม

ภาพ/ ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ