บางกอกน้อยตรวจคลายล็อคระยะ1-5

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 14 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

#บางกอกน้อย ตรวจเข้มสถานประกอบการคลายล็อคระยะ 1-5
นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันและเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามประกาศกรุงเทพมหานคร “เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว” (ฉบับที่ 13) และมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1-5 เพื่อให้สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ณ พื้นที่แขวงอรุณอมรินทร์ (ตะวันออก)

โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ออกตรวจสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ปลอดภัยจากโรค โควิด-19 ในด้านสุขอนามัยด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ การจัดโต๊ะให้มีระยะห่าง ป้องกันการแพร่กระจาย การสวมใส่หน้ากากอนามัยของผู้รับบริการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ออกตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 
 

อัลบั้มภาพ