สำนักงานเขตพระนครชวนประดิษฐ์พวงกุญแจย้อนยุค

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 17 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

 

          สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจย้อนยุคจากผ้าสักหลาด
เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

          ทั้งนี้ แบ่งการดำเนินกิจกรรม เป็น 2 รอบ รอบละ 10 - 15 คน ดังนี้
          รอบที่ 1 เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
          รอบที่ 2 เวลา 10.45 น. - 11.45 น.

          การดำเนินกิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจย้อนยุคดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก หวงแหน อนุรักษ์ในความเป็นไทย ช่วยกัน
สืบสานสิ่งดีงามให้คงอยู่สืบต่อไปถึงอนุชนคนรุ่นหลัง โดยนำความเป็นไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมความรู้ ส่งเสริม
เป็นอาชีพให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

         ท่านใดที่สนใจสามารถสำนองที่นั่ง (รับจำนวนจำกัด )หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์
02 281 5370 หรือ 0 2 281 8125 ต่อ 6585 ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.)

อัลบั้มภาพ