บางกอกน้อยทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 12 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

เขตบางกอกน้อยทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยกำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งดำเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน ได้แก่ การเช็ด ถู ป้ายรถประจำทาง สะพานลอย การล้างทำความสะอาด
จุดพักขยะ เป็นต้น โดยมีแผนการทำงานตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2563 ดังนี้

 1. วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เช็ดถูป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 2. วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เช็ดถูป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนอิสรภาพ (ทั้ง 2 ฝั่ง) และถนนบรม
  ราชชนนี
 3. วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เช็ดถูป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ถนนพรานนก และถนน
  วังหลัง
 4. วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ล้างจุดพักขยะ บริเวณถนนบางขุนนนท์ และถนนจรัญสนิทวงศ์
  เช็ดถูป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนอรุณอมรินทร์
 5. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ล้างจุดพักขยะ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ (บริเวณแยกไฟฉาย – คลองมอญ)
 6. วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เช็ดถูป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนบางขุนนนท์ และล้างจุดพักขยะ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนพรานนก และถนนอิสรภาพ
 7. วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ล้างจุดพักขยะ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์

สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณดังกล่าวทราบ หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2424 0056 ต่อ 5675-6 และ 0 2433 0763