ผ.อ.เขตคลองสามวา ลงพื้นที่รับเรื่องร้องขอแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 4 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ผ.อ.เขตคลองสามวา ลงพื้นที่รับเรื่องร้องขอแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

        วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 – 16.30 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องขอจากนายณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 และคณะครูอาจารย์ พร้อมด้วยนายสุรพล พกุลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และนายช่างโยธา ฝ่ายโยธา เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมน้อมจิตภักดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เขตคลองสามวา

 

        สำหรับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ในปัจจุบันนี้ มีนักเรียนประมาณ 2,700 คน ครู บุคลากร ประมาณ 300 คน รวม 3,000 คน เมื่อเปิดการเรียนการสอน มักจะประสบกับปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยถนนเข้าสู่โรงเรียนพื้นผิวจราจรแคบและมีน้ำท่วมขัง ทางผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู จึงมีความต้องการขอถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน พร้อมคูระบายน้ำ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่โยธาได้ทำการออกแบบ โดยถนนมีความยาว 1,825 เมตร ความกว้าง 6 - 8 เมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 17 ล้านบาท ในการนี้ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้หารือถึงแนวทางการประสานของบประมาณในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดทำเอกสารขอจัดสรรงบประมาณต่อไป ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

         จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของสะพานทางเท้าริมคลองสี่ตะวันออก (เส้นทางหลังโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ) ซึ่งเสียหาย 4 จุด โดยจุดที่ใหญ่ที่สุด มีความยาวประมาณ 40 เมตร ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าว พี่น้องประชาชนในพื้นที่ นักเรียน ใช้เป็นทางสัญจรเป็นประจำ โดยทางผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้สั่งการให้ฝ่ายโยธาจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดแต่งวัชพืชที่ปกคลุมและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางสะพานทางเท้าริมคลองดังกล่าว โดยจะเริ่มดำเนินการในวันพรุ่งนี้ (ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563) ทันที

          ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้รับเรื่องร้องขอจากพี่น้องประชาชน ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา ในการขอให้ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองสี่ตะวันออก ที่ชำรุดเสียหาย โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เร่งเข้าแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน การดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

------------------------

อัลบั้มภาพ