#ผอ.เขตมีนบุรี #มอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ #เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 1 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

#ผอ.เขตมีนบุรี #มอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ #เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน

>> วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยนางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และนางสาวมยุรี บัตรประทาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมมอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ สำนักงานเขตมีนบุรี โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภาวะยากลำบาก จำนวนทั้งสิ้น 21 ชุด ณ สำนักงานเขตมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี

>>โดยแบ่งเป็น ประเภททุนสนับสนันกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 1 ราย รายละ 4,000 บาท ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย รายละ 5,000 บาท และทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 17 ราย รายละ 1,000 บาท 

>> พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้ให้โอวาท ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยยากไร้ และผู้ประสบภาวะยากลำบากที่มารับทุนในวันนี้ด้วย

>> ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมดำเนินการคัดสรร และนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจัดสรรสวัสดิการ และทุนสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอทุกปี

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ