หนองจอกเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หนองจอก | 10 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 111 ครั้ง

หนองจอกเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
>>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอก ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

>>> ซึ่งผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จะต้องมีน้ำหนักตัว 45 กิโลกรัมขึ้นไป มีอายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างไม่สบาย หรือกำลังรับประทานยาใด ๆ ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด โดยก่อนจะบริจาคโลหิตควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบใด ๆ รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิตและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รวมทั้งควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0-2543-2373 ในวันเวลาราชการ

************************************

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตหนองจอก รายงาน