ในหลวง ร.10 พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 15 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง

          15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยมี นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายประยูร ครองยศ รอง ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ศาลาพระอริยศีลาจารย์ (เกษม สมบูรณ์) วัดสังข์กระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยในชุมชนวัดสังข์กระจาย ซึ่งได้เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 19 หลัง 21 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในการดำรงชีวิต ต่อไป

          ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายบ้านเรือนราษฎร์ที่ได้ประสบอัคคีภัย

อัลบั้มภาพ