หลักสี่ เปิดอบรมการทำเกษตรอินทรีย์เดือนก.พ.63

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 18 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำหนดจัดฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ สวนเกษตรดาดฟ้าสำนักงานเขตหลักสี่ โดยมีหลักสูตรต่างๆ อาทิ การทำเกษตรบนพื้นปูน การทำเกษตรบนพื้นดิน การทำปุ๋ยหมักปรับโครงสร้างดิน การแก้ปัญหาการเป็นกรดด่างในดิน  การเพาะเห็ด การย่นเวลาการเพาะปลูก การปลูกพืชกลับหัว และการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 6 สำนักงานเขตหลักสี่ หรือโทร 0 2576 1393 ในวันและเวลาราชการ (รับจำนวนจำกัด)

เรียนปลูกผักอินทรีย์ดีนะ!!!

 ดี...ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 ดี...ได้ผักปลอดสารพิษไว้กินเอง
 ดี...ได้รู้จักคุณสมบัติของพืชผักต่างๆ
 ดี...ได้อาชีพเสริม สร้างรายได้
 ดี...ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน
 ดี...ได้ขยับตัวเท่ากับออกกำลังกาย
 ดี...ได้สุขภาพจิตที่ดี

รู้แล้วอย่าลืมมาสมัครนะจ๊ะ รับจำนวนจำกัด