ดุสิตถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ดุสิต | 10 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง

          สำนักงานเขตดุสิต นำโดยนางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วย พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตดุสิต และชาวชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยร่วมกันถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงถึงความรักที่มีต่อแม่ของแผ่นดิน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ ในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อทำหน้าที่สมเด็จแม่แห่งชาติ ตลออดจนดูแลพสกนิกรให้มีความสุขสงบร่มเย็นตลอดมา พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานเขตดุสิต จำนวน 7 ราย ณ บริเวณปะรำพิธีถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สำนักงานเขตดุสิต

อัลบั้มภาพ