เขตหลักสี่จัดประชุม "เปิดร้านอาหารอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะ ถูกกฎหมาย และไม่ก่อปัญหาเรื่่องร้องเรียน"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 25 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง เปิดร้านอาหารอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะ ถูกกฎหมาย และไม่ก่อปัญหาเรื่่องร้องเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตหลักสี่ ร่วมกันประกอบกิจการร้านอาหาร โดยคำนึงถึงสุขลักษณะ ถูกกฎหมาย และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาทิ ทำความสะอาดร่างกายหรือภาชนะก่อนใช้ที่สัมผัสอาหาร จัดระเบียบสถานที่ประกอบอาหารให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องการเป็นการเกิดเป็นแหล่งอาหารของแมลงหรือสัตว์ที่เป็นเป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี แก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง อันเกิดจากการทิ้งน้ำเสีย ไขมันหรือน้ำมัน ขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงท่อสาธารณะ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตหลักสี่

 

IMG_9153

อัลบั้มภาพ