“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการสร้างทำนบไม้คลองเจ้าคุณสิงห์ ช่วงคลองทรงกระเทียม"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 13 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง


     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบระบายน้ำโดยการสร้างทำนบไม้ ณ บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ ช่วงคลองทรงกระเทียม (ซอยสังคมสงเคราะห์ 8) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความเรียบร้อย

     ในการนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นริมคลองและขวางทางน้ำไหล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

อัลบั้มภาพ