เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม 

โดยประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการรณรงค์จัดระเบียบการปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา และการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งพื้นที่ต่อเนื่องกัน ด้านฝั่งธนบุรีบริเวณตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงฯ จะจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อัลบั้มภาพ