ลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 14 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 170 ครั้ง

 


นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เนื้อหาการอบรมเป็นการสร้างเสริมให้ข้าราชการและประชาชนได้มีความสำนึก และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประขาชนชาวไทย กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนสืบสานปณิธาน เปลี่ยนคำพูดเป็นการกระทำ โดยมีนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรเขตลาดพร้าว ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยและโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว เข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

ภาพ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว

อัลบั้มภาพ