บางกอกน้อยร่วมเปิดนิทรรศการบันทึกแหล่งใจ สายใยธนบุรี ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 27 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย "บันทึกแหล่งใจ สายใยธนบุร"ี เพื่อให้เกิดการสะท้อนความคิด มุมมองของเด็ก และเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการถ่ายภาพและแชร์ข้อความบนสื่อออนไลน์ เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป ณ หอประชุมสมุทรโฆษณ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยนายพงศธร  ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมผู้บริหารเขตร่วมเปิดงาน

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มสื่อการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีนบางกอกใหญ่ และโรงเรียนวัดบางขุนนนท์  จัดนิทรรศการภาพถ่าย "บันทึกแหล่งใจ สายใยธนบุรี"  โดย นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่าย

นิทรรศการภาพถ่าย เป็นภาพเกี่ยวกับการสะท้อนความคิด มุมมองของเด็ก และเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการถ่ายภาพและแชร์ข้อความบนสื่อออนไลน์ เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กทม.

 

อัลบั้มภาพ