เขตพระนครตรวจสถานประกอบการย่านถนนข้าวสาร

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 15 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

 

          12 กันยายน 2562 นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้นายปริญญา​ จันทร์​บัว​ รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​หัวหน้า​ฝ่าย​ปกครอง​ นำเจ้า​หน้าที่​ฝ่ายปกครอง​ ฝ่ายสิ่ง​แวดล้อม​ฯ ฝ่าย​เทศกิจ​ฝ่าย​โยธา​ ฝ่ายรายได้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ตำรวจท่องเที่ยว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (สถานีดับเพลิงภูเขาทอง) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยและตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และที่ 46/2559 บริเวณถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร

          ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือนและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง ให้ปรับลดระดับเสียงเพื่อไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้สัญจรไปมา ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และประชาชนในบริเวณโดยรอบ
ผู้ประกอบการและประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจครั้งนี้เป็นอย่างดี

อัลบั้มภาพ