#เขตลาดพร้าว : จัดกิจกรรมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 21 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

 

#เขตลาดพร้าว : จัดกิจกรรมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน

 


          วันที่21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-12.00 น. นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 คลินิกโพธิ์สุวรรณ และอาสาสมัครเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตลาดพร้าว

 

 

 

 

          ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงแนวทางการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน บริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้ชุมชนนำเสนอปัญหาและแนวทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และพาคนภายในชุมชนออกปฏิบัติการจัดการลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริงเห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตลาดพร้าว

 

 

อัลบั้มภาพ