เขตพระนคร ร่วมกับ สวพ. ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 16 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

เขตพระนคร ร่วมกับ สวพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำ..กิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง..

         16 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยอำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สะพานดำรงสถิต สะพานภานุพันธ์ สะพานบพิตรพิมุข และสะพานโอสถานนท์ เพื่อจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน (Walking Street) คลองโอ่งอ่าง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตพระนครและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และจะนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัดพื้นที่และกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

         ในกิจกรรมครั้งนี้ น.ส.สุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมและนำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพูดคุยกับประชาชน โดยรูปแบบการประชุมเป็นลักษณะการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นแต่ละพื้นที่และร่วมกันอภิปรายเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ "การกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมถนนคนเดินริมคลองโอ่งอ่าง" และช่วงท้ายของการประชุมเป็นการสรุปข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร

อัลบั้มภาพ