เขตพระนครแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 3 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง


          สำนักงานเขตพระนคร ขอเรียนแจ้งทุกท่านทราบว่า เนื่องด้วยในขณะนี้ โทรศัพท์เบอร์กลางของสำนักงานเขตพระนครขัดข้อง อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการ สอบถาม หรือประสานงาน สามารถติดต่อโดยตรงที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งด้านล้าง หากระบบโทรศัพท์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

          >> ฝ่ายปกครอง
              โทร. 0 2281 5578, 0 2628 9063     โทรสาร 0 2281 5579, 0 2628 9063

          >> ฝ่ายทะเบียน
              โทร. 0 2281 5506, 0 2281 3772      โทรสาร 0 2281 1873

          >> ฝ่ายโยธา
              โทร./ โทรสาร 0 2628 5044

          >> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
              โทร./ โทรสาร 0 2281 8921

          >> ฝ่ายรายได้
              โทร./ โทรสาร 0 2280 1338

          >> ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
              โทร. 0 2224 3157                      โทรสาร 0 2223 5089

          >> ฝ่ายการศึกษา
              โทร./ โทรสาร 0 2628 9067

          >> ฝ่ายการคลัง
              โทร./ โทรสาร 0 2628 9061

          >> ฝ่ายเทศกิจ
              โทร./ โทรสาร 0 2280 7724

          >> ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
              โทร./ โทรสาร 0 2282 3667

          >> สัสดีเขตพระนคร
              โทร./ โทรสาร 0 2280 7150

อัลบั้มภาพ