16 ก.พ.นี้ หลักสี่จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 324

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 14 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟสำหรับชุมชนให้กับชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ ในวันที่ 15-16 ก.พ.63 เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ระงับเหตุอัคคีภัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมและจัดทำแผนการทำงานร่วมกันเพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ แนวทางการประสานงาน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือ อาทิ สถานีดับเพลิงดอนเมือง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง โดยในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. จะมีการประชุมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การจัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เส้นทางหลบหนี และซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนฯ ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. จะเป็นการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงซ้อมอพยพหนีไฟในชุมชน

 

ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวด้วยว่า ในช่วงของการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาจทำให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวไม่สะดวกในการสัญจรพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเขตฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7411-2