#กท.ตะวันออก #คัดเลือกทะเบียนดีเด่น #เน้นคุณภาพการบริการ #สร้างนวัตกรรมเพื่อประชาชน 

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 2 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

 #กท.ตะวันออก #คัดเลือกทะเบียนดีเด่น #เน้นคุณภาพการบริการ #สร้างนวัตกรรมเพื่อประชาชน 

          >> วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ในตำแหน่งประธานกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันนอก เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกสำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตมีนบุรี

          >> โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง พร้อมหัวหน้าฝ่ายทะเบียน จากสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกทั้ง 9 เขต เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          >> ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้มีการนำเสนอผลงานของสำนักทะเบียน และบุคลากรด้านงานทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นของทั้ง 9 เขต เน้นการพัฒนางานและนวัตกรรมด้านการบริการประชาชน พร้อมทั้งมีการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกสำนักทะเบียนและบุคลากร จำนวน 2 เขต เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เข้าคัดเลือกฯ ในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป โดยผลการคัดเลือกตัวแทนฯ สำนักทะเบียนดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรี และสำนักงานเขตคันนายาว ส่วนบุคลากรดีเด่นด้านงานทะเบียน ตัวแทนฯได้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรี และสำนักงานเขตคลองสามวา

          >> ด้วย กรมการปกครอง ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักทะเบียนต่างๆได้มีการตื่นตัวและยกระดับมาตรฐานของการพัฒนาการให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ และเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เชิดชูเกียรติผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการคัดเลือก สำนักทะเบียนดีเด่นเป็น 3 กลุ่ม คือ สำนักเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต ให้กรุงเทพมหานครคัดเลือกเขตที่มีผลงานดีเด่นและเหมาะสมในการเข้ารับรางวัลดีเด่นจำนวน 6 สำนักทะเบียน พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนดีเด่นกรุงเทพมหานครจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เขตมีนบุรี

 

อัลบั้มภาพ