ยานนาวา ลงพื้นที่ชุมชน ร่วมเสวนารับทราบปัญหาชุมชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ยานนาวา | 27 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง

 

 >> ยานนาวา ลงพื้นที่ชุมชน ร่วมเสวนารับทราบปัญหาชุมชน

          (26 ธ.ค. 2561) นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยนายณภาคย์ บุญเงิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา และชุมชนคลองขวาง ร่วมเสวนารับทราบปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่ประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องของการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดในชุมชน โดยผู้แทนชุมชนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตยานนาวา คอยเฝ้าระวังภัยยาเสพติดในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประสานงานกับเจ้าหน้าทีผู้เกี่ยวข้องในการติดตามคัดกรองผู้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด


----------------------------------------------------


          ในส่วนของช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึง ได้เน้นย้ำให้ผู้แทนชุมชนและประชาชน ระมัดระวังในเรื่อเหตุอัคคีภัยจากการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 ซึ่งทุกปีจะมีเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนครอบครัวที่เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัว กลับไปเยี่ยมญาติพีน้องให้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีความจะเป็นต้องใช้ในช่วงไม่อยู่ในที่พักอาศัย ให้ถอดปลั๊กเสียบออก และการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือไปเยี่ยมญาติพี่น้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังขับรถไม่ประมาท ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ หรือขับรถไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ง่วงไม่ขับ จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ ตามนโยบายรัฐบาล ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561-2 ม.ค.2562 “ดื่มไม่ขับ ไป – กลับ ปลอดภัย”


----------------------------------------------------

 

 

 

อัลบั้มภาพ