เขตพระนครต้อนรับคณะดูงาน นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของเขต

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 13 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

 

          สำนักงานเขตพระนครต้อนรับคณะครูและนักศึกษา​จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวนกว่า 100 คน ที่มาศึกษาดูงานระบบการทำงาน

ของสำนักงานเขตพระนคร ระหว่างวันที่ 12 -​13 กันยายน 2562

          นาย​สุริย​ชัย​ รวิ​วรรณ​ ผู้​อ​ำ​นว​ยการ​เขต​พระนคร​ กล่าวต้อนรับ​คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 130 คน แบ่งเป็น

          1. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน

          2. นักศึกษาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน

โดยมีคณะผู้บริหารเขตพระนคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเพชร​พระนคร​ ชั้น 5 สำนัก​งาน​เขต​พระนคร

          จากนั้นรักษาการในตำแหน่งหัวหน้า​ฝ่ายปกครอง​ ได้แนะนำโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพระนคร และข้อมูลทั่วไปของเขตพระนคร

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่นำเยี่ยมชมการทำงานของแต่ละฝ่าย โดยมีหัวหน้าฝ่ายและหรือผู้แทนฝ่ายบรรยายให้ความรู้ในกิจการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ