บางแคร่วมประชุมตรวจติดตามการเตรียมรับเสด็จ

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 22 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

          เขตบางแค ร่วมประชุมตรวจติดตามการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่

          วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค มอบหมายให้ นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมและการปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่ กทม. ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง พร้อมด้วยตัวแทนจากศึกษานิเทศน์ รวมทั้งนางอัญชลี กำลังบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหนองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          โดยขณะนี้ทางโรงเรียนอยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้างห้องต่างๆ และพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งยังได้ดำเนินการปรับปรุงแปลงเกษตร รวมถึง เรือนเพาะเห็ด เรือนเลี้ยงไก่ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฏาคมนี้

          ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวัง ได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่นั่ง การยืนรอเข้าแถว ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ มีเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดต่างๆ รวมทั้งผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย


#สำนักงานเขตบางแค
#โรงเรียนคลองหนองใหญ่

อัลบั้มภาพ