เขตราษฎร์บูรณะ ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ | 12 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

 

     

        "เขตราษฎร์บูรณะ ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2561"
วันที่ 12 กันยายน 2562 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2561 และมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในพิธีดังกล่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
       ในการนี้ นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วยนายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ คณะผู้บริหารเขต ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรัสมีรุ่งโรจน์ โพธิ์แป้น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ฝ่ายปกครอง และนางสาววาสนา ทัดปอย พนักงานทั่วไป (กวาด) บ 2 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการปฏิบัติงาน และประพฤติตนดีเด่นในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผู้ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

อัลบั้มภาพ