#มีนบุรี ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง #ลดโลกร้อน พร้อมกันทั่วโลก 28 มี.ค. นี้  เวลา 20.30-21.30 น

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 25 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

#มีนบุรี ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง #ลดโลกร้อน พร้อมกันทั่วโลก 28 มี.ค. นี้  เวลา 20.30-21.30 น

.

          >> 25 มีนาคม 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเขตมีนบุรี ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2020)” ภายใต้แนวคิดสัญลักษณ์ wifi #connect2earth #VoiceForThePlanet #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต 

          >> โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่จำเป็นในบ้าน อาคาร ห้างร้าน สถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 – 21.30 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพื่อลดการใช้พลังงานและ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน ให้มีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน 

          >> เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาจัดกิจกรรมเดียวกันกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแสดงถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และช่วยกันลดการใช้พลังงานลงอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์เขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ