เขตพระนครแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม "ถนนคนเดิน เพลินพระนคร"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 3 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง



          สำนักงานเขตพระนคร แจ้งเลื่อนกิจกรรมถนนคนเดิน ป้องกันโควิดแพร่กระจาย

          ตามที่สำนักงานเขตพระนคร ได้กำหนดการจัดกิจกรรม "ถนนคนเดิน เพลินพระนคร" ในวันที่ 21 -22 มีนาคม 2563
ณ บริเวณถนนพระอาทิตย์และสวนสันติชัยปราการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร นั้น

          เนื่องจากปัจจุบันพบการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรค “โควิด-19” ซึ่งอาจทำให้ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนและผู้ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนของคนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “โควิด-19” สำนักงานเขตพระนครจึงเห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรม "ถนนคนเดิน เพลินพระนคร" ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรค “โควิด-19” จะดีขึ้น 

          ทั้งนี้ หากสถานการณ์โรค “โควิด-19” ดีขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติ  จะได้แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม "ถนนคนเดิน เพลินพระนคร" ให้ทราบอีกครั้ง

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2282 3667

อัลบั้มภาพ