บางกอกน้อยปลูกต้นไม้และรณรงค์กำจัดยุงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 8 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง มาตรการในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ในชุมชน

อัลบั้มภาพ