เขตราษฎร์บูรณะ รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ | 20 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

 

       

    

>>>เขตราษฎร์บูรณะ รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล<<<

>>>วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วยนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล<<<

>>>ในการนี้นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี

>>>โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ในยุคดิจิทัล รวมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีตู้/ชั้น/แฟ้มเอกสารเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการ อันเป็นความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะสร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริต เพื่อประชารัฐ<<<

อัลบั้มภาพ